Obchodní podmínky

Vinokram.cz

0,- Kč

Rozvoz vín

 

Nabízíme středeční rozvoz vín po Praze zdarma.

více

Prodej vín

Seznam ostatních míst, kde můžete v přátelské atmosféře posedět nad sklenkou některého z našich vín nebo si koupit láhev s sebou.

více

Rychlý kontakt

Potřebujete zkonzultovat výběr vína?

Máte dotazy?

Neváhejte nás kontaktovat!

+420 608 201 064

info@vinokram.cz

 

Výdejní místo e-shopu:

Bělohorská 128

Praha 6, 160 00

Výdej objednávek pouze pro předchozí dohodě.

Pozor! naše výdejna se nachází v suterénu domu Bělohorská 128, zvonek Vínokrám (nejsme vinotéka Z radosti).

Mapka jak se k nám dostanete

 

 

 

Bílá vína

bedýnka s vybranými lahvemi bílého vína , dle nabídky(6ks)

více

Červená vína

bedýnka s vybranými lahvemi červeného vína, ilustrační foto (6ks)

více

Bedýnka mix

Výběr pro seznámení se s našimi víny (6ks)

více

Dárkový set

Set velmi kvalitních vín - ideální dárek

více

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky e-shopu www.vinokram.cz

 

Provozovatel:

 

Radovan Boček – VÍNOKRÁM CZ

Šantrochova 12, 162 00 Praha 6

IČ: 44827156

DIČ: CZ6302182205

Bankovní účet: 23 00 34 37 33/2010

Kontaktní osoba: Radovan Boček, radbocek@seznam.cz info@vinokram.cz

 

Internetový obchod

 

Společnost VÍNOKRÁM CZ nabízí prostřednictvím svých internetových stránek www.vinokram.cz k prodeji francouzská vína. Společnost VÍNOKRÁM CZ je dovozcem všech vín prezentovaných v tomto e-shopu. Veškerá vína z nabídky internetového obchodu www.vinokram.cz jsou určeny výhradně osobám starším 18-ti let.

 

1. Obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi prodávajícím (internetový obchod www.vinokram.cz) a kupujícím (zákazník, který je starší 18 let) na základě kupní smlouvy a jsou zároveň její nedílnou součástí.  Tyto obchodní a cenové podmínky nejsou předmětem diskuze a jednání a jsou pro obě strany závazné.

 

Objednávka a kupní smlouva

 

2. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

 

3. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu  www.vinokram.cz jsou závazné. Odesláním elektronické objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s obchodními podmínkami, s cenou objednaného zboží a stejně tak s cenou za jeho dopravu. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy.

 

4. Při registraci a při objedávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

5. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

7. Vyplněním registračního formuláře či objednávky v rámci internetového obchodu www.vinokram.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

 

8. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat si zboží. Prodávající má též právo odmítnout objednávku od kupujícího, který v minulosti neodebral či řádně nezaplatil objednané zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mail kupujícího.

 

Ceny  a platba

 

9. Internetový obchod obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen za nabízené zboží.

 

10. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. K ceně zboží může být připočítáno poštovné a balné dle typu úhrady.

 

11. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

12. Veškeré nabídky prodeje zboží internetového obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

13. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

 

- hotově při osobním odběru zboží kupujícím;

 

- hotově na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

 

- bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 23 00 34 37 33/2010, vedený u společnosti 

 

14. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.  V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do  14 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

 

Dodání zboží

 

15. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Prodávající se zavazuje odeslat kupujícímu objednané zboží v co nejkratším možném termínu po obdržení potvrzení platby za objednané zboží.

 

16. Při osobním odběru je řádně zaplacené zboží vydáno kupujícímu ve výdejně internetového obchodu na adrese Bělohorská 128, Praha 6.

 

Odstoupení od kupní smlouvy, reklamace

 

17. Dle odstavce 6 novely občanského zákoníku č.367/2000Sb má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO).

 

18. Vrátit se dá pouze nepoškozené zboží v původním obalu, bez známek opotřebení a používání.

 

19. V případě vrácení zboží nás kontaktujte, uveďte číslo objednávky, datum nákupu a číslo vašeho bankovního účtu, na který budou vrácené peníze poslány. Zboží nám zašlete zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) na naši adresu.

 

20. Po obdržení vráceného zboží  vrátí prodávající zpět do 10 dnů zákazníkovi zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Prodávající je oprávněn dle §53 občanského zákoníku odečíst z kupní ceny zboží, kterou musí kupujícímu uhradit zpět, náklady na poštovné.

 

21. Obsah zásilky je kupující povinen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti doručovatele. Pokud zásilka není kompletní, zboží je poškozeno přepravou atd., adresát zásilku nepřevezme a reklamuje ji přímo u dopravce. Na pozdější reklamaci závady zaviněné dopravou zjištěné až mimo přítomnost doručovatele nebude brán zřetel.

 

Závěrečná ustanovení

 

22. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.  V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.